Puffet havre best i test!

Puffet havre vurderes i test gjennomført av TV2 som den sunneste frokostblandingen. 30 frokostblandinger er testet.